καρκίνος αιδοίου

Καρκίνος αιδοίου

Ο καρκίνος αιδοίου μπορεί κατά κανόνα να γίνει εύκολα αντιληπτός από την ασθενή καθώς εμφανίζεται δερματική βλάβη (συνήθως από τα προ-καρκινικά στάδια), συχνά δε συμπτωματική (κνησμός, άλγος). Ο κατά μακράν συχνότερος ιστολογικός τύπος είναι ο εκ πλακωδών κυττάρων και χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες όσον αφορά τον παθογενετικό του παράγοντα:

  • Αλλοιώσεις σχετιζόμενες με την HPV λοίμωξη. Η κατηγορία αυτή των γυναικών είναι χαρακτηριστικά νεότερες και συνήθως έχουν ιστορικό παθολογικών τεστ Παπανικολάου και αλλοιώσεων στον τράχηλο της μήτρας.
  • Αλλοιώσεις επί εδάφους χρόνιας δερματοπάθειας του αιδοίου (σκληρυντικός ατροφικός λειχήνας).

 

Και για τις δύο κατηγορίες, οι γυναίκες με καρκίνο και/ή προκαρκινικές αλλοιώσεις χρήζουν μακροχρόνιας παρακολούθησης στο ιατρείο με αιδοιοσκόπηση, καθώς οι βλάβες του αιδοίου συχνά υποτροπιάζουν ακόμη και μετά από πολλά χρόνια.

Δεν υφίσταται/προτείνεται screening για τον καρκίνο αιδοίου στον ασυμπτωματικό πληθυσμό χωρίς ιστορικό.