Διερεύνηση Ιστορικού Κακοήθειας

Η διερεύνηση του ιστορικού κακοήθειας στις γυναικολογικές παθήσεις είναι ύψιστης σημασίας. Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του/της γυναικολόγου και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Διαγνωστικής Γυναικολογικής Ογκολογίας καθώς υπάρχουν γυναικολογικές κακοήθειες που πιθανόν να σχετίζονται άμεσα τόσο με  το οικογενειακό όσο και το ατομικό ιστορικό μιας γυναίκας. Η διερεύνηση του ιστορικού κακοήθειας, και η παρακολούθηση γυναικών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο διαγνωστικό στάδιο και στη συνολική προσέγγιση της αντιμετώπισης της κακοήθειας.