Θεραπεία Αλλοιώσεων Κόλπου Αιδοίου

 

Κατά την εξέταση του κόλπου και του αιδοίου, εντοπίζονται και χαρακτηρίζονται τυχόν βλάβες που χρήζουν αντιμετώπισης. Από αυτές, για αρκετές ενδείκνυται απλή παρακολούθηση ενώ για άλλες θεραπεία.

 

Μέθοδοι θεραπείας

  • Τοπική εφαρμογή θεραπευτικών κρεμών
  • Καταστροφή (εξάχνωση) των βλαβών – συνήθως με τη χρήση δέσμης laser
  • Χειρουργική αφαίρεση

 

Η χειρουργική αφαίρεση και κάποιες φορές η εξάχνωση γίνονται κατά κανόνα σε χώρο χειρουργείου.