Ανοιχτή Γυναικολογική Χειρουργική

 

Η λαπαροτομία (ανοιχτή χειρουργική επέμβαση) ήταν μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες η μόνη επιλογή για ασθενείς που χρειάζονται γυναικολογική χειρουργική επέμβαση. Τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό με λαπαροσκοπική χειρουργική καθώς η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση παρουσιάζει σαφή πλεονεκτήματα (βλ. Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε σύγκριση με την ανοικτή). Ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες, η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση είναι η κατάλληλη επιλογή (βλ. Αντενδείξεις για λαπαροσκόπηση).

Οι ανοικτές γυναικολογικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν μέσω χαμηλής οριζόντιας ή κάθετης τομής. Το πρώτο προτιμάται όπου είναι δυνατόν καθώς προσφέρει οφέλη όπως καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα και ταχύτερη αποκατάσταση. Η κάθετη τομή χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητη η καλύτερη πρόσβαση που παρέχει.

Εάν η γυναικολογική χειρουργική επέμβαση υποδεικνύεται για την κατάστασή σας, θα συζητηθούν λεπτομερώς μαζί σας

  • οι επιλογές
  • η προετοιμασία
  • οι κίνδυνοι
  • η διαδικασία αποκατάστασης
  • οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιπλοκές

Όλες οι ερωτήσεις σας θα απαντηθούν με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και οδηγίες που θα σας βοηθήσουν στη λήψη εμπεριστατωμένης απόφασης.