Γυναικολογική Εξέταση

Η γυναικολογική εξέταση πραγματοποιείται από τον/την γυναικολόγο και έχει ως στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων ή παθογενειών των γυναικείων γεννητικών οργάνων και μαστών. Για να διασφαλιστεί η καλή υγεία μιας γυναίκας, είναι σημαντικό αυτή να υποβάλλεται σε πλήρη γυναικολογική εξέταση μία φορά κάθε χρόνο.

 

Ένας πλήρης γυναικολογικός έλεγχος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

  • Λήψη ιατρικού ιστορικού
  • Επισκόπηση και ψηλάφηση των έσω και έξω γεννητικών οργάνων
  • Κυτταρολογική εξέταση (Τεστ Παπανικολάου)
  • Υπερηχογράφημα μήτρας-ωοθηκών
  • Εξέταση μαστών

 

Μην αμελείτε την ετήσια γυναικολογική σας εξέταση, διότι η πρόληψη είναι το βασικό βήμα για την καλή σας υγεία.