έλεγχος γυναικολογικού καρκίνου

Ασυμπτωματικός έλεγχος γυναικολογικού καρκίνου (Screening)

Ο όρος screening αναφέρεται στον έλεγχο του ασυμπτωματικού πληθυσμού με σκοπό την έγκυρη πρόγνωση και θεραπεία. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να χαρακτηρίζουν μία νόσο ώστε να είναι δυνατή η οργάνωση επιτυχημένου screening:

  • Η νόσος να είναι αρκετά συχνή στον πληθυσμό που εξετάζεται ώστε να δικαιολογείται η υποβολή σε ασυμπτωματικό έλεγχο
  • Η νόσος να έχει προκαρκινικά στάδια τα οποία έχουν καλά κατανοητή φυσική ιστορία, αργή εξέλιξη και (κατά το δυνατόν συντηρητικές) θεραπείες με καλά αποτελέσματα
  • Να υπάρχει τεστ το οποίο είναι απλό, ασφαλές, με επαναληψιμότητα και μη απαγορευτικό κόστος